Media
Camp 2014
The Children's Dream Program
Social works of VLCDC 06 2014
NTU Breakers - VLCDC 06/2014
Interview Ms.Chau_Director of VLCDC
Học Qua Phim - Lắng nghe & Chia sẻ
Phát biểu Ts Nguyen Bach Phuc
Những khoảnh khắc đáng nhớ của Blue Ocean Camp 2013
Vlcdc international camp
Chào mừng đến với Blue Ocean Camp 2013
Những khoảng khắc đáng nhớ - Nhóm Cyclo
Những khoảng khắc đáng nhớ - Nhóm Super Fast
Trình diễn nghệ thuật 1
Trình diễn nghệ thuật 2
Chương trình Cho bạn Cho tôi
Đêm hội VŨ ĐIỆU ĐAM MÊ 2013 - Lặng thầm một tình yêu
Đêm hội VŨ ĐIỆU ĐAM MÊ 2013 - Tango
Dạy nhảy cho các em
Dạy nhảy cho các em
Dạy nhảy cho các em