Media
Camp 2014
The Children's Dream Program
Social works of VLCDC 06 2014
NTU Breakers - VLCDC 06/2014
Interview Ms.Chau_Director of VLCDC
Học Qua Phim - Lắng nghe & Chia sẻ
Phát biểu Ts Nguyen Bach Phuc
Những khoảnh khắc đáng nhớ của Blue Ocean Camp 2013
Vlcdc international camp
Những khoảng khắc đáng nhớ - Nhóm Cyclo
Những khoảng khắc đáng nhớ - Nhóm Super Fast
Những khoảng khắc đáng nhớ - Nhóm Eating Machine
Trình diễn nghệ thuật 1
Trình diễn nghệ thuật 2
Chương trình Cho bạn Cho tôi
Đêm hội VŨ ĐIỆU ĐAM MÊ 2013 - Lặng thầm một tình yêu
Đêm hội VŨ ĐIỆU ĐAM MÊ 2013 - Tango
Dạy nhảy cho các em
Dạy nhảy cho các em
Dạy nhảy cho các em