Thành Viên
Tình Nguyện Viên - Nha Trang

Họ và tên        : BÙI MINH TRANG
Ngày sinh        : 24/06/1089
Nghề nghiệp    : Nhân viên – Khu du lịch tắm khoáng bùn Trăm Trứng – CTY TNHH PONAGA

Họ và tên: ĐỖ NGỌC LAN
Sinh năm: 24/01/1986
Evason Ana Mandara resort
Họ và tên:HOÀNG THỊ NGỌC ANH
Năm sinh: 29/11/1984
Nơi làm việc : Viện Pasteur Nha Trang
Họ tên           : LẠI ĐĂNG KHOA
Năm sinh      : 1985
Nghề nghiệp: giáo viên
Họ và tên: LÊ TRẦN ANH PHÚ.
Năm sinh: 1991.
Tên trường: Học viện kĩ thuật quân sự
Họ và tên: LƯƠNG THỊ THÚY KIỀU
Năm sinh: 1993
Trường: Đại Học Nha Trang

Họ và tên: MẠCH TRẦN PHƯƠNG THẢO

Năm sinh: 1989
Trường: Đại học Nha Trang
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ÁI SANG
Năm sinh: 1993
Trường : Đại học Nha Trang       Ngành : Ngôn ngữ Anh
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI DUYÊN       
Ngày sinh: 31/1/1993
Trường: Học Nha Trang, ngành Ngôn Ngữ Anh
Họ và tên: PHAN HỮU TRUNG
Ngày sinh: 13/03/1985
Nghề nghiệp : Kỹ sư cơ khí Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa
Họ tên: VÕ THÁI TĨNH
Năm sinh: 1989
Nghề nghiệp: Phụ trách trị sự báo Người Lao Động tại Nam Trung Bộ
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY TRÚC
Năm sinh:1992
Trường: Đại Học Nha Trang Ngành học: Tài Chính
Họ và tên: LÊ HOÀNG LONG
Ngày sinh: 29/4/1988
Nghề nghiệp: Chuyên viên Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
Họ và tên : NGUYỄN HỮU ĐẠI
Ngày sinh : 2-11-1987
Nghề nghiệp: Lễ Tân tại khách sạn Havana Nha Trang ( 5*)
Tên: TRẦN LÊ BÍCH TRÂM
Ngày sinh: 09/09/1990
Sinh viên Trường Đại học Nha Trang
Họ và Tên:TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC
Ngày sinh: 26/10/1993
Trường: ĐH Nha Trang -Khoa ngoại ngữ- ngành Biên Phiên Dịch
Họ và tên: TƯỞNG HỒ YẾN OANH
Ngày sinh: 30/09/1992
Trường: ĐH Nha Trang - chuyên ngành Kế toán
Họ và Tên: TRƯƠNG ĐÌNH AN
Năm sinh: 05/03/1991
Trường: Đại Học Nha Trang Ngành: Cơ - ĐIện - Lạnh
Trở về Bản in Lên đầu trang
Các tin đã đưa
Ban Điều Hành
Ban Cố Vấn
Tình Nguyện Viên Hà Nội
Tình Nguyện Viên Thành Phố Hồ Chí Minh