Thành Viên
Tình Nguyện Viên Hà Nội

Họ và tên : Mai Tiến Đạt
Năm sinh : 15/01/1993
Ngành học:Sinh viên ngành Marketing và bán hàng.
Tên công ty:Nhân viên Công ty tư vấn và huấn luyện kĩ năng con người Thiện Việt.
Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
Năm sinh: 05/11/1983
Th.s Quản trị Kinh doanh
Hiện tại đang công tác tại:
Trung tâm Hợp tác quốc Tế & Phát triển giáo dục New Horizon
Trung tâm Điều phối nguồn lực chuyên gia Quốc tế & Phát triển cộng đồng

Họ tên: Phạm Đình Ngọc

Năm sinh: 17/11/1987

Đơn vị công tác: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt (CVTD)

Trở về Bản in Lên đầu trang
Các tin đã đưa
Ban Điều Hành
Ban Cố Vấn
Tình Nguyện Viên - Nha Trang
Tình Nguyện Viên Thành Phố Hồ Chí Minh