Thành Viên
Ban Cố Vấn
1/ LÝ THỊ PHƯƠNG ÁNH
Nguyên là Giáo viên Trung Tâm Đào tạo Cán bộ y tế,
Chuyên viên Huấn luyện; Chuyên gia Cố vấn các dự án “Công tác xã hội” của VLCDC
 2/ BENTE STERNBERG
Professional trainer, coach, consultant, psychotherapist, NLP Pratitioner.
Cô đã từng giảng dạy ở nhiều trường Đại học ở Việt nam như RMIT, Đại học Quốc gia…Bên cạnh đó Cô còn là một nhà hoạt động Xã hội, là chuyên gia Cố vấn cho nhiều Tổ chức NGO.
Chuyên gia Cố vấn các dự án của VLCDC
3/ NGÔ THÚY DIỄM
·         Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
·         Giảng viên - Giám sát đào tạo - Công ty Tài chính PPF
·         Chuyên viên Huấn luyện của VLCDC
 
 4/ NGUYỄN TRUNG HẬU
MBA,
Giám đốc điều hành Công ty Nguồn cội
Chuyên viên Huấn luyện; Chuyên gia Cố vấn Dự án “Trao đổi Văn hóa” của VLCDC
5/ NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục
Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục
Chuyên gia Thiết kế và Giảng dạy các chương trình Tâm lý học đường, Quản lý Giáo dục.
Tác giả của nhiều báo cáo khoa học và dự án nghiên cứu về giáo dục
Tác giả của một số đầu sách về Tâm lý, kỹ năng mềm, Quản lý…
Chuyên gia Tư vấn tâm lý của VLCDC
6/ TRẦN MINH LỘC
MAEd/AET (Master of Art in Education/ Audult Education and Training).
Nguyên Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đào tạo Vietnamworks
Chuyên viên Huấn luyện; Chuyên gia Cố vấn Dự án “Phát triển các chương trình Giáo dục Kỹ năng” của VLCDC
7/ VŨ BẢO NGỌC
Thạc sĩ Bác sĩ –Thầy thuốc ưu tú
Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Sức khỏe cộng đồng, sức khỏe vị thành niên.
8/ PHẠM THỊ SEN
Phó Giám đốc Tổ chức chương trình Giáo dục Giá trị sống tại Việt nam.
Chuyên gia Cố vấn chương trình Giá trị sống của VLCDC
9/ TRỊNH QUANG SƠN
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Trưởng điều phối toàn quyền Dự án STEPS4NGOs của Chương trình Thanh niên Thế giới - Ủy ban Châu Âu tại VN
Chủ tịch Tổ chức Tình nguyện vì sự Phát triển cộng đồng và Giáo dục môi trường
Chuyên gia Cố vấn dự án STEPS4NGOS của VLCDC
10/ Thanh từ Dịch học sĩ TRẦN QUỐC THÁI
Giảng viên môn Đông phương học
 Chuyên gia Tư vấn và Giảng dạy Kinh dịch, Phong thủy, Tử vi, Nhân tướng học.
Chuyên gia Cố vấn cho dự án chương trình “Trao đổi Văn hóa” của VLCDC
 12/ VŨ HY THIỀU:
Nguyên là Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ
Họa sĩ, Giảng viên Triết học, Kinh tế học.
Chuyên gia Thủ công mỹ nghệ khối ASEAN.
Thành viên Hội đồng Thủ công Quốc tế (WCC).
Chuyên gia phát triển dự án Làng nghề Thủ công tại các điểm di sản UNESCO Hà nội.
Thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công Mỹ nghệ tại Việt nam.
Chuyên gia cố vấn dự án “Trao đổi Văn hóa” của VLCDC
 13/ NGUYỄN MINH TIẾN
Bác sĩ trong lĩnh vực Trị liệu tâm lý trẻ em và gia đình.
Chi hội trưởng Chi hội Trị liệu tâm lý _Hội Tâm lý Tp.HCM
Giảng viên Khoa Tâm lý-Trường Đại học Dân lập Văn Hiến.
Chuyên gia Trị liệu tâm lý của VLCDC
14/ TRISH SUMMERFIELD
Giám đốc Tổ chức Chương trình Giáo dục Giá trị sống tại Việt nam
Chuyên gia Cố vấn chương trình Giá trị sống của VLCDC
 15/ HOÀNG THẾ VIỆT
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Chuyên viên huấn luyện Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Chuyên viên Huấn luyện của VLCDC
  16/ VÕ THỊ HOÀNG YẾN:
Thạc sĩ Phát triển con người – Đại học Kansas Mỹ, Giảng viên Phân tích Hành vi ứng dụng
Giám Đốc - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển.
Giải thưởng Chính phủ Mỹ “President’s Call to Service Award”
Giải thưởng ITOGA Châu Á Thái Bình Dương, cho những cống hiến làm thay đổi cuộc sống Người Khuyết tật.
Chuyên gia Cố vấn các dự án “Công tác xã hội” của VLCDC
 17/ HUỲNH THỊ THANH
 
TP. Hành chánh nhân sự - Công ty Cổ phần Nền tảng.
Chuyên viên Huấn luyện, Tư vấn nhân sự của VLCDC
Trở về Bản in Lên đầu trang
Các tin đã đưa
Ban Điều Hành
Tình Nguyện Viên Hà Nội
Tình Nguyện Viên - Nha Trang
Tình Nguyện Viên Thành Phố Hồ Chí Minh