Dự Án
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VIỆT (Từ 12/12/2012 đến 12/12/2015)
Chi tiết
LIGHT UP FUTURE
Là dự án quyên góp sách nhằm xây dựng thư viện sách cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, bệnh nhi trong các lớp học của Vietlearning tổ chức và tài trợ tại Sai gon và Nhatrang . Nhằm mục đích đưa việc tự đọc và chia sẻ kiến thức trở thành 1 phần trong các bài học tại đây.
Chi tiết
SỐNG KHỎE - SỐNG LÀNH MẠNH VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG
Nằm trong khuôn khổ chương trình Thanh niên hành động (Youth in Action) của Ủy ban Châu Âu mà Trung tâm Học tập và Phát triển cộng đồng Việt (VLCDC) là đại diện tại miền Trung và miền Nam.
Chi tiết
DỰ ÁN “HÀNH TRÌNH VĂN HÓA KẾT HỢP CÔNG TÁC XÃ HỘI”
Đây là Dự án Năm trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên hành động” của Ủy ban Châu Âu do Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng Việt VLCDC xây dựng nhằm đáp ứng mong muốn đóng góp cho cộng đồng người khó khăn Việt nam từ Chuyên gia
Chi tiết
PHÁT TRIỂN CHUYÊN GIA TRẺ
Dự án "Phát triển Chuyên gia trẻ", chương trình phi lợi nhuận tâm huyết của các chuyên gia tình nguyện quốc tế và Việt nam
Chi tiết