Dự Án
DỰ ÁN “HÀNH TRÌNH VĂN HÓA KẾT HỢP CÔNG TÁC XÃ HỘI”
Đây là Dự án Năm trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên hành động” của Ủy ban Châu Âu do Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng Việt VLCDC xây dựng nhằm đáp ứng  mong muốn đóng góp cho cộng đồng người khó khăn Việt nam từ Chuyên gia , TNV nước ngoài đặc biệt là các nước Châu Âu và vùng lân cận, đồng thời cũng giới thiệu được với họ những nét độc đáo về thắng cảnh/văn hóa của Việt nam.
 Mục tiêu:
-         Giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền khác nhau qua các địa điểm du lịch cụ thể. Các Chuyên gia hay Tình nguyện viên (TNV),nước ngoài có cơ hội khám phá những thắng cảnh, di tích lịch sử, tìm hiểu về phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, các món ăn của người dân Việt Nam.
-           Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Việt Nam có thể học tập, giao lưu với các bạn nước ngoài đồng thời đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn nền văn hóa nước nhà
-         Phát triển du lịch cho những địa điểm có tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai
thác.
b.   Hỗ trợ cho các vùng dân cư hay đối tượng khó khăn:
-            Dự án chú trọng vào việc cho khách du lịch có được cơ hội trải nghiệm thực tế cuộc sống của những đối tượng đang gặp khó khăn, thông qua việc các Chuyên gia hay TNV nước ngoài cùng thực hiện các hoạt động CTXH với những trẻ em, người khuyết tật, người dân nghèo.
-           Mở các lớp học nâng cao nhận thức, kỹ năng do các chuyên gia, TNV nước ngoài hỗ trợ tại những vùng sâu, vùng xa, hay tại càc Mái Ấm, lớp học tình thương, trung tâm hỗ trợ người khuyết tật..
-         Nâng cao/cải thiện cuộc sống cho những hộ nghèo/người dân địa phương thông qua dịch vụ homestay tại bản địa
-              Nâng cao cuộc sống cho dân nghèo, người khuyết tật, trẻ em đường phố thông qua chương trình dạy nghề ngắn hạn
Trở về Bản in Lên đầu trang
Các tin đã đưa
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VIỆT (Từ 12/12/2012 đến 12/12/2015)
LIGHT UP FUTURE
SỐNG KHỎE - SỐNG LÀNH MẠNH VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG
PHÁT TRIỂN CHUYÊN GIA TRẺ