Trao Đổi Văn Hóa
Giao lưu văn hóa và Công tác xã hội
Học sinh – Sinh viên nước ngoài có cơ hội khám phá những thắng cảnh, di tích lịch sử, tìm hiểu về ...
Chi tiết
Giao lưu Break-dance
Ngày 6 & 7/6 vừa qua, 5 bạn nam đến từ nhóm nhảy NTU breakers của trường Đại học Công nghệ Nanyang
Chi tiết