Giới Thiệu
Trung tâm Học tập và Phát triển cộng đồng Việt (Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Viet Learning and Community Development Center. Viết tắt  là VLCDC) là tổ chức khoa học trực thuộc Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TP.HCM ( HASCON) được thành lập vào ngày 12/12/2012. Nhằm mục đích thu hút sự đầu tư nguồn lực, năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học, doanh nhân trong nước, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài vào việc tư vấn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình phúc lợi con người tại Việt Nam.
Đối tác của Tổ chức Giáo dục chương trình Giá trị sống Việt nam
 
Đại diện của Dự án STEPS4NGOs được tài trợ bởi Chương trình Thanh niên Hành động, Ủy ban Châu Âu tại miền Trung và miền Nam.
 
Slogan : Awaken Values - Strengthen Beliefs
 
Định hướng hoạt động:
1.    Phát triển một mạng lưới các tổ chức thanh niên giữa các quốc gia nhằm đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các chương trình bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển thanh thiếu niên,
2.    Tư vấn và triển khai các chương trình giáo dục trong và ngoài nhà trường cho thanh thiếu niên, dưới hình thức học tập thông qua trải nghiệm, học tập sáng tạo tổng hợp.
3.    Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, phụ huynh và giáo viên.
4.    Thực hiện nghiên cứu, khảo sát; tư vấn tâm lý, sức khỏe và triển khai các chương trình về sức khỏe phụ nữ và gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tâm thần cho nhóm xã hội và cá nhân dễ bị tổn thương, sức khỏe học đường.
5.    Triển khai các chương trình công tác xã hội
 
Sứ mạng: Giáo dục – Hợp tác – Công tác xã hội nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ và những hoàn cảnh khó khăn tại Việt nam.
 
Giá trị cốt lõi:  Đột phá – Trách nhiệm – Hợp tác cùng phát triển.